Participa

L’associació té diverses àrees d’actuació segons la població a qui va dirigida: Pots Esportiu, Pots Jove, Espai Pots, Pots Formació i Pots acompanya. Les activitats i projecte que es proposen segueixen els interessos i necessitats del nostres usuaris i usuàries, promovent el seu benestar físic, social i mental. A més, també promocionen l’entitat en el seu creixement i difusió, així com a formació professional i específica d’usuaris amb i sense discapacitat.

Pots
esportiu

Promoció d’activitats de lleure i esport per infants i adolescents:

 • Natació adaptada
 • Dansa inclusiva

Pots
acompanya

Acompanyament a Ajuntament, entitats i equips de treball en l’execució de projectes inclusius:

 • Gent Gran (Pots Activa’t)
 • Suport inclusiu

Pots
formació

Espai de formació professional a persones amb discapacitat i sense, per inserir-se al món laboral inclusiu. Aquest projecte també contempla les xerrades de sensibilització a , conduïdes per joves amb diverses discapacitats.

Espai
Pots

Creació d’un espai propi on poder realitzar sessions individuals o en petit grup referent a la salut física i emocional:

 • Reforç motriu
 • Fisioterapia
 • Entrenament personal adaptat
 • Estimulació sensorial

Pots
jove

Promoció d’activitats a joves a partir dels 15 anys, amb l’objectiu d’oferir opcions a l’oci i el lleure fora de l’àmbit escolar o familiar.

 • Campus d’estiu
 • Club de joves
 • Colònies esportives