Pots Acompanya

 Pots Activa’t neix amb la dinamització dels casals de gent gran de Calonge i Sant Antoni, amb la programació d’activitats i tallers que permeten el creixement personal dels usuaris i usuàries, proporcionant-los autonomia, possibilitat de millora de les condicions físiques, psíquiques i, principalment, del seu benestar emocional i social. A més, el projecte busca crear xarxa amb altres organitzacions i entitats del municipi, generant vincles estables i amb projecció de futur. Amb aquesta proposta, donem resposta a les necessitats d’aquest col·lectiu, oferint-los una programació basada en els seus interessos i necessitats.

GENT GRAN

Dinamització de Casals i d’Associacions de gent gran a partir de diferents activitats, tallers, dinàmiques, xerrades, entre altres accions, que enriqueixin i facin créixer l’espai. Les activitats donaran resposta a les necessitats i demandes de les persones usuàries.

Aquest treball es realitzarà a través d’una dinamitzadora amb formació específica que liderarà  i gestionarà un equip multidisciplinari on cada professional donarà resposta a un camp concret.

SUPORT INCLUSIU

Asessorament a ajuntaments i/o entitats les quals realitzen activitats en entorns ordinaris, les quals mostren dificultats per a poder ser inclusius amb els usuaris amb discapacitat que hi assisteixen.

Aquest treball es realitzarà a través d’un equip de dinamitzadors que acompanyarà el grup on realitzar l’acció inclusiva, recolzat per un equip d’especialistes multidisciplinaris que coordinarà l’equip i assessorarà l’entitat receptora.

T’ha agrada’t el que has vist?