Pots Esportiu

Pots esportiu consisteix en la realització de diverses activitats esportives com la natació o bé sessions d’expressió corporal a través de la dansa, teatre, etc, amb diversos objectius per tal de millorar l’autonomia, la gestió emocional i afectiva i treballar la comunicació de tots els participants.

Totes aquestes activitats es realitzen sota la supervisió d’un equip multidisciplinari (CAFE, tècnic esportiu, fisioterapeuta i integrador social).

NATACIÓ ADAPTADA

Realització de sessions de natació, adaptades o terapèutiques,  d’una hora de durada. Aquestes activitats poden tenir les següents orientacions: reforç motriu, natació adaptada i natació inclusiva.

 

Totes aquestes activitats es realitzen sota la supervisió d’un equip multidisciplinari (CAFE, tècnic esportiu, fisioterapeuta i integrador social).

DANSA INCLUSIVA

Realització de sessions d’expressió corporal inclusives amb el propòsit de treballar la comunicació, la gestió emocional i les capacitats creatives dels seus participants.

L’activitat està oberta a tothom però, depenent dels objectius, es poden crear grups específics de treball adaptant-se a les seves necessitats amb diverses modalitats de treball: grups inclusius que consten amb la participació d’usuaris amb discapacitat i població en general, grups adaptats que van dirigits a usuaris amb un tipus de discapacitat concreta, gent gran (majors de 65 anys), població en risc que serien col·lectius en risc d’exclusió social i grups oberts a la població en general.

A banda de la tipologia de grups existeixen diverses modalitats en les que es sol treballar les activitats que són: expressió corporal, dansa, teatre, cant i combinació de totes.

T’ha agrada’t el que has vist?