Pots Formació

 Pots Formació es basa en fer xerrades de sensibilització i formatives. Ambdues basants estan pensades per ser portades a terme per joves amb discapacitat acompanyats de professionals amb experiència en aquest àmbit. A partir de l’experiència personal dels conferenciats els oients, tant siguin públic en general com professionals, puguin descobrir realitats properes i que malauradament queden amagades. En el cas de xerrades formatives es faran reflexions i debats pensats per a posar sobre la taula aspectes metodològics que poden ajudar a gestionar aquest important repte.

Formació

Els objectius d’aquest branca del projecte es separa en un objectiu general que és realitzar xerrades formatives o de sensibilització, on es generin espais on poder descobrir quin és el nostre posicionament vers la discapacitat, per poder conèixer, comprendre i actuar en aquesta realitat propera.

 

Els objectius específics serien:

  • Ser conscients de l’existència dels diferents tipus de discapacitats i de al gran heterogeneïtat que engloba el terme.
  • Prendre consciència sobre quina és la nostra actitud envers les persones amb discapacitat i quins prejudicis la configuren.
  • Reflexionar sobre els conceptes diversitat i inclusió, incidint en les barreres de participació en les activitats esportives i de lleure.
  • Treballar estratègies actitudinals per encarar la feina en entorns adaptats i inclusius: creació de vincle, capacitat d’observació, control de la reactivitat, foment d’aspectes motivacionals i gestió de les expectatives.
  • Treballar continguts metodològics per afavorir la participació i/o inclusió de persones amb discapacitat en activitats esportives i de lleure.
  • Posar en practica continguts tractats de forma vivencial en un context real.
T’ha agrada’t el que has vist?